Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

ANA SAYFA      |      SAKARYA SMMM ODASI      |       TÜRMOB      |       SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      |      İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               KDV Sorgulama               E-Beyanname            E-Bildirge

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    MEVZUATTAKİ GELİŞMELER
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
    VERGİ MEVZUATI
    SGK MEVZUATI
    İŞKUR MEVZATI
    ELEKTRONİK KİTAPLAR
    SMMM ODALARI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    KOSGEB MEVZUATI
    TEK DÜZEN HESAP PLANI
    BASEL II
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    ATATÜRK KÖŞESİ
    BEŞİKTAŞ KÖŞESİ
    SAKARYA REHBERİ
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI
    YARGITAY KARARLARI
    İLETİŞİM FORMU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HAVA DURUMU ( SAKARYA )

  ÖRNEK OLAY VE MUHASEBE KAYITLARI

MİZAN,BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNDAN ÇIKARILMASI GEREKEN YORUMLAR:-2

İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISI İLE İLGİLİ  ORANLAR

 

Öz Kaynakların Yabancı Kaynaklara oranı :

 

Bu oranla işletme finansmanının hangi oranda öz kaynaklardan karşılandığını görürüz.

Yabancı kaynaklar ile Öz kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösteren oran işletmenin olumlu bir şekilde finanse edilip edilmediğini,emniyet payının yeterli olup olmadığına cevap verir.

Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur.

Alıntı,muhasebedersleri.com.

 

Formül:

                                     Öz Kaynaklar

                                     --------------------------   =

                                      Yabancı Kaynaklar 

 

                                

bu oranın en az 1 olması halinde işletme sağlıklı kabul edilir.Ülkemiz koşullarında genel olarak bu oranın 2/3 olması yeterli olduğu yönünde kanaat vardır.

 

 Kaldıraç Oranı :

 

Bu oran aktiflerin % kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.Oranın yüksek çıkması emniyet marjının dar olduğunu,işletmenin faiz ve borç ödeme açısından zor durumlara düşme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

 

Formül  :

 

 

                                        Yabancı kaynaklar

                                        -------------------------   =

                                         Aktif Toplamı

 

Gelişmiş ülkelerde oranın 0,50 üzerinde yükselmesi halinde tehlikeli durum olarak ifade edilir.Türkiye gibi ekonmilerde,öz kaynak sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle Oran 0,60 dan yüksektir.Özellikle enflasyon dönemlerinde firmalar daha hızlı borçlanma eğilimine girdikleri için bu oran yükselir.Gelir tablosundaki karlılık verileri yüksekse oranın yüksekliği olumsuz olarak değerlendirilmez.Böyle bir durumda finansman kaldıraç etkisinden olumlu faydalanmaktadır.

 

Öz Kaynak Oranı    :

 

Bu oran aktiflerin % kaçının öz kaynak sahiplerince finanse edildiğini gösterir.Oranın zaman içinde yükselme eğilimi göstermesi iyi bir yönetim olarak kabul edilir.Oranın düşük olması durgunluk dönemlerinde fiyatların düşmesi halinde faiz ve ana para taksitlerini ödemekte zorluk oluşacağını gösterir.

 

Formül      :

 

                                          Öz Kaynak

                                          ----------------------  =   0,32 normaldir.

                                           Aktif Toplamı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Oranı  :

 

İktisadi varlıkların % kaçının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar la finanse edildiğini gösterir.Bu oranın 1/3 ‘ü aşması riskli bir durum olarak kabul edilir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bu hesap grubu bilanço tarihi itibarıyla işletmenin en çok bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları kapsamaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 3 ile başlamaktadır.
Alıntı,muhasebedersleri.com.

 

                   

Formül           :

 

                                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar

                                        ----------------------------------------  =1/3 normalidir.

                                        Pasif toplamı 

 

 

 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar oranı  :

 

Bu oran varlıkların ne kadarının Uzun vadeli yabancı kaynaklar la finanse edildiğini gösterir.Aşırı uzun vadeli kredi kullanımı yıllık faiz yükünü arttırır.ortakların kar paylarını azaltır ve işletme durgunluk dönemlerinde borç ödeme güçlüğü çekebilir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamkatadır.

Alıntı.muhasebedersleri.com.

 

 

Formül       :

 

                                          Uzun vadeli yabancı kaynaklar

                                          ----------------------------------------- = 1/3 normalidir.

                                           Kaynaklar(Pasif toplamı)

 

 

Öz kaynaklar Maddi Duran varlıklar oranı   :

 

Bu oran işletmenin öz kaynaklarının ne ölçüde Maddi Duran Varlıklar’ının finansmanında kullanıldığını gösterir.Oranın 1 den büyük olması arzu edilen durumdur.

Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini kullanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar bu hesap grubunda izlenir. Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması gerekir.
- Maddi bir yapıda olmalıdır.
- İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır.
- Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir.
- Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.
 Alıntı,muhasebedersleri.com.

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı

252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı 

 

 

Formül       :

 

 

                                           Öz kaynaklar

                                            -------------------------------   =  1 normalidir.

                                            Maddi Duran Varlıklar

 

Alıntı,Adem Gümüşel-SMMM,Finansal tablo analizi notları.

Mümin Yüksekkaya-SMMM

Ekim/2010


                                       

MÜMİN YÜKSEKKAYA- SMMM Adres: Semerciler Mah.Çevik Sk.No:2/2 Adapazarı/SAKARYA Tel: 0264 - 2740295 / 0264 - 2713118 Faks: 0264 - 2740295 E-Posta: info@yuksekkayasmmm.com ( Sakarya SMMMO, Oda Sicil No:25, Büro Sicil No:142 ) Her hakkı saklıdır. 2010 www.yuksekkayasmmm.com / Yasal Uyarı

Her hakkı saklıdır. 2010 www.yuksekkayasmmm.com / Yasal Uyarı

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com